Met ingang van 2015 is de Jeugdwet van kracht en valt alle jeugdhulp tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met een verwijzing van uw (huis)arts komt u in aanmerking voor vergoede psychologische zorg bij Psychologie Marijnissen.

Indien u geen verwijzing heeft, wordt psychologische zorg niet vergoed. Er wordt dan een particulier tarief van €120,- per sessie in rekening gebracht (conform de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA; 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd). 
Er wordt eens per maand een factuur gestuurd. In samenspraak met de cliënt wordt voor de start van de behandeling een schatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. 

Afspraken dienen tijdig en uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Tijdig geannuleerde afspraken worden niet in rekening gebracht. Voor niet nagekomen afspraken wordt een no-show bedrag van €85,- in rekening gebracht.